Original Investigation

Instantaneous Gain in Video Head Impulse Test: A Reliability Study
 • Burak Kabiş
 • Hakan Tutar
 • Bülent Gündüz
 • Songül Aksoy
Turk Arch Otorhinolaryngol 2022; 60: 16-22 DOI: 10.4274/tao.2022.2022-1-4 PMID:35634233
Analyses with the Video Head Impulse Test During the Canalith Repositioning Maneuver in Patients with Isolated Posterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo
 • Yusuf Çınar
 • Ali Bayram
 • Ramazan Culfa
 • Cemil Mutlu
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 81-84 DOI: 10.5152/tao.2018.3166
Effects of Cross-linked Hyaluronic Acid in a Rat Model of Vestibular and Cochlear Toxicity
 • Erdal Erkoç
 • Aslı Çakır Çetin
 • Serpil Mungan Durankaya
 • Serap Çilaker Mıçılı
 • Pembe Keskinoğlu
 • Osman Yılmaz
 • Günay Kırkım
 • Enis Alpin Güneri
Turk Arch Otorhinolaryngol 2023; 61: 124-133 DOI: 10.4274/tao.2023.2023-5-14 PMID:38020411
Caffeine Enhances the Balance System and Postural Balance in Short Time in Healthy Individuals
 • Bünyamin Çıldır
 • Büşra Altın
 • Songül Aksoy
Turk Arch Otorhinolaryngol 2021; 59: 253-260 DOI: 10.4274/tao.2021.2021-4-17 PMID:35262042