Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

The Effect of Blood Loss on the Hemodynamics of Pediatric Patients Undergoing Simultaneous Bilateral Cochlear Implantation

1.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Marmara University School of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, St. Elizabeth’s Medical Center, Brighton, MA, USA

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 118-121
DOI: 10.5152/tao.2020.5138
Read: 310 Downloads: 125 Published: 10 July 2020

Objective: Our objectives were to find the mean blood loss volume and the mean hemoglobin decrease in patients undergoing simultaneous bilateral cochlear implant surgery, to determine whether they had clinical effects, and to calculate a minimum weight for pediatric patients that is independent of any age criteria.

Methods: A retrospective chart review of the pre- and post-operative hemoglobin concentrations and mean blood loss volumes were calculated for children between 12-24 months of age who underwent cochlear implant surgery.

Results: A postoperative decline in hemoglobin concentration was found in 67 cases (92%), with a mean difference between the pre- and post-operative values measuring 1.9 g/dL. Preoperative hemoglobin concentrations decreased from 13.4 g/dL to 11.5 g/dL. Mean blood loss volume was 82.3±12 cc.

Conclusion: Although simultaneous bilateral cochlear implant surgery is reimbursed by the state for those who are greater than one year of age and who meet the appropriate audiological criteria, our findings suggest that these patients should weigh ≥10 kg to prevent hemodynamic instability due to blood loss during surgery.

 


 

Amaç: Bilateral eşzamanlı koklear implant ameliyatı olan hastalarda ortalama kan kaybı hacmini ve ortalama hemoglobin azalmasını bulmak, bunların klinik etkilerinin olup olmadığını belirlemek ve herhangi bir yaş kriterinden bağımsız olarak çocuk hastalar için minimum ağırlığı hesaplamaktır.

Gereç ve Yöntemler: Koklear implant ameliyatı olan 12-24 aylık çocuklarda, ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin konsantrasyonları ve ortalama kan kaybı hacmi için geriye dönük hasta kayıtları incelendi.

Bulgular: Altmış yedi olguda (%92) ameliyat öncesi ve sonrası ölçülen hemoglobin konsantrasyonunda ortalama 1,9 g/dL düşüş saptandı. Ameliyat öncesi hemoglobin konsantrasyonu 13,4 g/dL’den 11,5 g/dL’ye düştü. Ortalama kan kaybı hacmi 82.3±12 cc idi.

Sonuç: Her ne kadar eşzamanlı bilateral koklear implant cerrahisi uygun odyolojik kriterlerle bir yaş ve üzeri hastada devlet ödemesinde olmasına rağmen, bulgularımız cerrahi sırasında kan kaybına bağlı hemodinamik sorun yaşanmaması amaçlı hastaların 10 kilogram ve üzerinde olması yönündedir.

 

Cite this article as: Demir B, Binnetoğlu A, Batman Ç. The Effect of Blood Loss on the Hemodynamics of Pediatric Patients Undergoing Simultaneous Bilateral Cochlear Implantation. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 118-21.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474