Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

The Comparative Analysis of Suture versus Linear Stapler Pharyngeal Closure in Total Laryngectomy: A Prospective Randomized Study

1.

Department of Otolaryngology, Ege University S Original Investigation chool of Medicine, İzmir, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 166-170
DOI: 10.5152/tao.2019.4469
Read: 139 Downloads: 111 Published: 31 December 2019

Objective: The aim of this study was to prospectively evaluate and compare the outcomes in patients undergoing pharyngeal closure with the linear stapler and suture techniques after total laryngectomy.

Methods: Forty-one patients who needed total laryngectomy for laryngeal cancer were enrolled in the study. Patients were randomized into two groups according to the pharyngeal closure technique: the linear stapler group (Group A) and the suture closure group (Group B). Rate of pharyngocutaneous fistula (PCF), nasogastric tube (NGT) removal time and pharyngeal closure time were analyzed and compared between the two groups.

Results: PCF developed in three patients in Group A (14.3%) and in seven patients in Group B (35%). Although the rate of PCF was lower in Group A, this did not represent a statistical difference (p:0.129). Median NGT removal time was 12 days (IQR=3) and 19.5 days (IQR=1) in Groups A and B, respectively. Median NGT removal time was not statistically different between the two groups (p:0.642). All patients were able to swallow liquids and solids without difficulty. Median pharyngeal closure time was 3 minutes (IQR=1) and 37.5 minutes (IQR=9) in Groups A and B, respectively. Median pharyngeal closure time was significantly lower in Group A (p:0.00).

Conclusion: The linear stapler technique in total laryngectomy is a reliable, safe, easy-to-apply and time-saving method. Closure with linear stapler significantly reduces pharyngeal closure time without adverse effect on NGT removal times and PCF rates.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, total larenjektomi sonrası farengeal kapamada lineer stapler ve dikiş tekniği uygulama sonuçlarını ileriye dönük değerlendirmek ve karşılaştırmaktı.

Yöntemler: Larenks kanseri nedeniyle total larenjektomi uygulanan toplam 41 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalar farengeal kapama tekniğine göre rastgele iki gruba ayrıldı: Lineer stapler grubu (Grup A) ve dikiş kapama grubu (Grup B). İki grup arasında farengokutan fistül (FKF), nazogastrik tüp (NGT) çıkarma zamanı ve cerrahi farengeal kapama zamanı oranları karşılaştırmalı olarak incelendi.

Bulgular: Grup A'da üç hastada (%14,3), Grup B’de yedi hastada (%35) FKF gelişti. Her ne kadar FKF oranı A grubunda daha düşük de olsa, bu istatistiksel bir fark yaratmadı (p:0.129). NGT çıkarma süresi sırasıyla A ve B gruplarında 12 gün (IQR=3) ve 19,5 gün (IQR=1) idi. NGT çıkarma zamanı iki grup arasında istatistiksel olarak farklı değildi (p:0.642). Tüm hastalar sıvı ve katı maddeleri zorlamadan yutabiliyorlardı. Ortanca farengeal kapanma süresi sırasıyla A ve B gruplarında 3 dakika (IQR=1) ve 37,5 dakika (IQR=9) idi. Ortanca farengeal kapanma süresi Grup A'da anlamlı olarak düşüktü (p:0.00).

Sonuç: Total larenjektomide lineer stapler kullanımı güvenilir, güvenli, uygulaması kolay ve zaman kazandıran bir yöntemdir. Lineer stapler ile kapatma, NGT çıkarma ve FKF oranlarında olumsuzluğa yol açmadan farengeal kapama süresini önemli ölçüde azaltır.

Cite this article as: Öztürk K, Turhal G, Öztürk A, Kaya İ, Akyıldız S, Uluöz Ü. The Comparative Analysis of Suture versus Linear Stapler Pharyngeal Closure in Total Laryngectomy: A Prospective Randomized Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(4): 166-70.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474