Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Childhood Nasal Foreign Bodies: Analysis of 1724 Cases

1.

Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Health Science University Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 187-190
DOI: 10.5152/tao.2019.4096
Read: 212 Downloads: 101 Published: 31 December 2019

Objective: This study evaluates the characteristics of the foreign bodies removed from the nose, the treatment methods used, and the complications associated with the foreign body, and discusses the reports in the literature.

Methods: Age, gender, type of foreign body, side of nose, clinical symptoms, complaints, diagnosis and treatment methods were retrospectively evaluated in all 1724 pediatric patients with foreign bodies.

Results: Of the 1724 patients, 841 (48.7%) were female and 883 (51.3%) were male. Their mean age was 4.3±3.06 years (age range: 4 months-16 years). Foreign body was found on the right side in 928 (53.8%), on the left-side in 768 (44.5%) and bilaterally in 28 (1.6%) patients. The foreign bodies were inorganic substances such as beads, paper, napkins, toy parts, batteries, pencils, erasers in 1287 cases (74.7%) and organic materials such as hazelnuts, walnuts and fruit seeds in 437 cases (25.3%). The foreign bodies were extracted in outpatient settings in 1709 cases. Fifteen patients in whom the foreign body was located in the posterior region and/or who were uncooperative were treated under anesthesia. The most common complication was epistaxis. Septal perforation was seen in one patient with alkaline battery.

Conclusion: In pediatric patients presented to the otolaryngology and the pediatrics clinics with complaints involving nasal obstruction, unilateral purulent nasal discharge, epistaxis, and foul odor, possibility of a foreign body in the nose should be kept in mind.

 


 

Amaç: Bu çalışmada burundan çıkarılan yabancı cisimlerin özellikleri, kullanılan tedavi yöntemleri ve yabancı cisme bağlı ortaya çıkan komplikasyonlar değerlendirilmiş, literatürdeki çalışmalar tartışılmıştır.
Yöntemler: Burundan yabancı cisim çıkarılan 1724 çocuk hastanın yaşı, cinsiyeti, yabancı cismin türü, burnun hangi tarafında olduğu, klinik semptomları, şikâyetleri, tanı ve tedavi yöntemleri geriye yönelik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 1724 hastanın 841’i kız (%48,7), 883’ü erkekti (%51,3). Yaş dağılımı 4 ay ile 16 yıl (ortalama yaş 4,3±3,06 yıl) arasında idi. Hastaların 928’sinde (%53,8) sağ, 768’sinde (%44,5) sol ve 28 hastada (%1,6) her iki burun deliğinde yabancı cisim izlendi. 1287 olguda (%74,7) boncuk, kâğıt, peçete, oyuncak parçaları, pil, kalem, silgi gibi inorganik maddeler; 437 olguda (%25,3) fındık, ceviz, meyve çekirdeği gibi organik maddeler çıkarılmıştır. 1709 olguda yabancı cisim poliklinik şartlarında çıkarıldı. 15 olguya ise posterior yerleşimli yabancı cisim olması ve/veya hasta uyumsuzluğu nedeniyle anestezi altında müdahale edildi. En sık görülen komplikasyon burun kanaması idi. Alkalin pil çıkarılan bir hastada ise septum perforasyonu olduğu görüldü. 

Sonuç: Kulak burun boğaz ve pediatri kliniklerine burun tıkanıklığı, tek taraflı pürülan burun akıntısı, burun kanaması ve kötü koku şikâyeti ile başvuran çocuk hastalarda burunda yabancı cisim olabileceği akılda tutulmalıdır.

Cite this article as: Hira İ, Tofar M, Bayram A, Yaşar M, Mutlu C, Özcan İ. Childhood Nasal Foreign Bodies: Analysis of 1724 Cases. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(4): 187-90.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474