Volume 46, Issue 3

September 2008
(1) Editorial, (31) Research Article

Editorial

Editorial
 • Levent Eriflen
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 145-145

Research Article

Exostoses of external ear canal
 • Viktorija RimasAuskaité
 • Vytenis Kinduris
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 146-149 DOI: 10.2399/tao.08.ss005
Ani işitme kaybında intratimpanik ve sistemik steroid tedavisi karşılaştırılması
 • Emrah Kara
 • M. Fikret Çetik
 • Özgür Sürmelioğlu
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 150-154 DOI: 10.2399/tao.08.ss008
Rat timpanik membranında deneysel olarak oluşturulan miringoskleroz gelişim sürecine N-nitro L-arjinin metil ester’in etkisi
 • Ersoy Doğan
 • Taner Kemal Erdağ
 • Sülen Sarıoğlu
 • Mustafa Cenk Ecevit
 • Ahmet Ömer İkiz
 • Enis Alpin Güneri
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 155-160 DOI: 10.2399/tao.08.ss009
Hipoksi ve reoksijenizasyonun iç kulak fonksiyonlarına ve oksidan-antioksidan sistemlere etkisinin değerlendirilmesi
 • Zeynep Alkan Çakır
 • Özgür Yiğit
 • Nihal Seden
 • Tolga Sitilci
 • Emine Özyuvacı
 • Hafize Uzun
 • Özlem Gedik Soyuyüce
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 161-165 DOI: 10.2399/tao.08.ss030
Ratlarda travmatik fasial sinir hasarı modelinde elektrofizyolojik-histopatolojik değişimin analizi
 • Erkan Kahraman
 • Sertaç Yetişer
 • Fatih Özdağ
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 166-170 DOI: 10.2399/tao.08.ss032
Radyofrekans miringotomi ile insizyonel miringotominin miringoskleroz geliflimi üzerine etkileri
 • Serdar Baylançiçek
 • Erdal Sakallı
 • Esra Sözen
 • Burhan Dadafl
 • Meral Yüksel
 • Tülay Başak
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 171-174 DOI: 10.2399/tao.08.ss034
Edinilmiş kolesteatomda Langerhans hücrelerinin yeri: İleriye yönelik kontrollü kör klinik çalışma
 • Volkan Akdoğan
 • İsmail Yılmaz
 • Levent N. Özlüoğlu
 • Tuba Canbolat
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 175-178 DOI: 10.2399/tao.08.ss036
Açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu
 • Bayram Veyseller
 • Orhan Özturan
 • Fadlullah Aksoy
 • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
 • Erkan Soylu
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 179-184 DOI: 10.2399/tao.08.ss039
Taze kadavrada n. laringeus inferior disseksiyonu
 • Özlem Saatçi
 • Mehmet Külekçi
 • Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
 • İbrahim Üzün
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 185-189 DOI: 10.2399/tao.08.ss056
Larenks kanserli hastalarda cerrahi ve radyoterapi sonrası tiroid fonksiyonlarının prospektif olarak değerlendirilmesi
 • Seyhan Alkan
 • Serdar Baylançiçek
 • Esra Sözen
 • lknur Özkaya
 • Burhan Dadaş
 • Tülay Başak
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 190-194 DOI: 10.2399/tao.08.ss061
Alt ösefageal sfinkter yetersizliği olan larengofarengeal reflülü hastalarda üst ösefageal sfinkterin değerlendirilmesi
 • Ahmet Demir
 • Zeynep Alkan Çakır
 • Özgür Yiğit
 • Ümit Taşkın
 • Ayşe Pelin Gör
 • Beşir Kesici
 • İsmail Koçak
 • Turgut Adatepe
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 195-200 DOI: 10.2399/tao.08.ss065
Nazal ses analizi
 • Erdal Seren
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 201-204 DOI: 10.2399/tao.08.ss068
Fasial kontakt ağrı sendromlu hastalarda postoperatif ağrı sonuçları
 • Arzu Tüzüner
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 205-208 DOI: 10.2399/tao.08.ss071
Rinolityazis: Klinik bulgular, tanı ve tedavi
 • Süleyman Özdemir
 • Orhan Görgülü
 • Tahsin Selçuk
 • Emre Canpolat
 • Yücel Akbaş
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 209-213 DOI: 10.2399/tao.08.ss079
Ağır OSAS'lı hastalarda CPAP kullanımının noktürnal pollaküriye etkisi
 • Mithat Arıcıgil
 • Özgür Yiğit
 • Zeynep Alkan Çakır
 • Ümit Taşkın
 • Gökhan Toktaş
 • Özlem Uzman
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 214-218 DOI: 10.2399/tao.08.ss085
Erişkin OSAS’lı erkek hastalarda CPAP kullanımının cinsel yaşam kalitesine etkisi
 • Ümit Taşk›n
 • Mithat Arıcıgil
 • Özgür Yiğit
 • Serkan Salman
 • Emin Özyalvaçlı
 • Gökhan Toptaş
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 219-223 DOI: 10.2399/tao.08.ss090
Kronik tonsillit ve kronik adenoiditte bakteriyel biyofilmlerin rolü
 • Ümit Karagöz
 • Ercan Pınar
 • Semih Öncel
 • Çağlar Çallı
 • Gamze Şener
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 224-229 DOI: 10.2399/tao.08.ss094
İnönü Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taramasında saptanan işitme kayıpları nedenleri
 • Yeşim Durgun
 • Yezdan Fırat
 • Tayyar Kalcıoğlu
 • Erol Selimoğlu
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 230-235 DOI: 10.2399/tao.08.ss098
Önde baş postürü’nün ses kalitesine olan etkileri ve yeni bir tedavi yöntemi: Vokal postürometre
 • İlter Denizoğlu
 • Murat Pehlivan
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 236-239 DOI: 10.2399/tao.08.ss105
Bilateral abduktor vokal kord paralizili hastalarda endoskopik posterior kordotomi sonuçları
 • Ülkü Tuncer
 • Özgür Sürmelioğlu
 • Pelin Sarı
 • Mete Kıroğlu
 • Levent Soylu
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 240-244 DOI: 10.2399/tao.08.ss106
İnhaler steroid kullanımının ses üzerine etkilerinin ses analizi ile değerlendirilmesi
 • Özgür Yiğit
 • Ümit Taşkın
 • A. Volkan Sunter
 • Zeynep Alkan Çakır
 • A. Sezim Şişman
 • İsmail Koçak
 • Özlem Uzman
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 245-248 DOI: 10.2399/tao.08.ss107
Metabolik X sendromlu hastalarda uzun dönemde yüksek frekans odyometri sonuçları
 • A. Sezim Şişman
 • Ümit Taşkın
 • Özgür Yiğit
 • Zeynep Alkan Çakır
 • Mustafa Boz
 • Zeynep Gence Güneş
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 249-253 DOI: 10.2399/tao.08.bp034
Tekrarlayan burun kanamalarında septal splint kullanımı
 • Gaffar Aslan
 • Melih Güven Güvenç
 • Süleyman Candan
 • Tarık Şapçı
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 254-257 DOI: 10.2399/tao.08.bp125
Obstrüktif uyku apnesinde klinik risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Bel çevresi yeni bir risk faktörü müdür?
 • Ercan Pınar
 • Çağlar Çallı
 • Semih Öncel
 • Ümit Karagöz
 • Şule Peker
 • Galip Akhan
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 258-261 DOI: 10.2399/tao.08.bp134
Web tabanlı tinnitus değerlendirme ve maskeleme yöntemi
 • Erdal Seren
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 262-265 DOI: 10.2399/tao.08.ep001
Bilateral kronik otitis mediada perikondriumlu kıkırdak ada grefti ve temporal adale fasyasının karşılaştırılması
 • Kazım Önal
 • İnci Alkan Demirpehlivan
 • Erdal Uzuner
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 266-268 DOI: 10.2399/tao.08.ep006
Tinnitusu olan hastalarda A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi
 • Serpil Mungan
 • Günay Kırkım
 • Bülent Şerbetçioğlu
 • Selim Uzunoğlu
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 269-272 DOI: 10.2399/tao.08.ep008
Sıçanlarda sistemik ve intratimpanik E vitamini uygulamalarının cisplatin kaynaklı ototoksisite üzerine koruyucu etkilerinin karşılaştırılması
 • Nevruz Özdemir
 • Behram Çam
 • Murat Sarı
 • Alper Tutkun
 • Ufuk Derinsu
 • Ayça Çiprut
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 273-276 DOI: 10.2399/tao.08.ep013
Osteoporotik tavşan orta kulak kemikçiklerine zoledronik asidin etkisi
 • Lütfi Barlas Aydoğan
 • Özgür Sürmelioğlu
 • Erdinç Çekiç
 • Kemal Tüzün
 • Levent Soylu
 • Aysun Uğuz
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 276-279 DOI: 10.2399/tao.08.ep016
Meniere hastalarında klinik ve odyovestibüler bulgular
 • Bülent Şerbetçioğlu
 • Merve Durgut
 • Serpil Mungan
 • Başak Mutlu
 • Günay Kırkım
 • Kerim Ceryan
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 280-282 DOI: 10.2399/tao.08.ep018
Baş boyun hemanjioperistomları: Tanısal zorluklar
 • Engin Ac›oğlu
 • Harun Cansız
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 283-287 DOI: 10.2399/tao.08.ep064