Research Article

Web tabanlı tinnitus değerlendirme ve maskeleme yöntemi

10.2399/tao.08.ep001

  • Erdal Seren

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):262-265

ÖZET

Amaç:

Tinnitus, hastanın günlük yaşamını ve hayat kalitesini etkileyecek kadar yoğun ve can sıkıcı olabilir. Hastalar tinnitu-su tanımlamakta zorluk çekerler. Çünkü günlük seslerden farklıdır. Patolojik bulgu saptanmamış çok rahatsız edici tinni-tusu olan hastalara "akustik maskeleme tedavisi" uygulanmaktadır. Bu amaçla hastalar tarafından kullanılan birçok tinnitus maskerler geliştirilmiştir. Bu çalışmamızda "Odiosoft-Tin-nitus Software" adlı kendi geliştirdiğimiz yazılım ile hastanın çınlama frekansını ve düzeyini tespit edilmesi mümkün olacaktır. Böylece her hasta için ayrı olarak maskeleme sesinin bulunulması ve yazılım içindeki 10 değişik maskeleme sesini kullanılarak web üzerinden maskeleme yapmak mümkün olacaktır.

Yöntem:

Yazılım Microsoft Visual 6.0 programlama dili kullanılarak tarafımdan yapıldı. "Odiosoft-Tinnitus Software" olarak adlandırılan bu yazılım ile hasta duyduğu kulak çınlamasını, frekans ve ses şiddetine göre tespit edip kulak çınlamasına uygun maskeleme sesini bulup maskeler. Ayrıca hastaya ait bilgileri uygulanan maskeleme ses tipini ve tinnitus düzeyini kaydetmek mümkündür. içerdiği 10 ayrı maskeleme sesi ile 200 Hz'den 8000 Hz'e kadar olan tinnitus düzeylerine web üzerinden maskeleme yapılabilir.

Bulgular:

Bu yazılım ile kulağı desensitize etmek için kısa sürelerde düzenli kullanım gereklidir. Bu metod günde 6 saati geçmeyecek şekilde 1-2 aydan 6 aya kadar sürebilir. Bu yazılımda kullanılan maskeleme sesleri ve frekans aralıkları şunlardır; Rüzgar sesi: 250 Hz-500 Hz, hava akımı: 250 Hz-350 Hz, deniz esintisi: 150 Hz-600 Hz, dağ esintisi: 450 Hz-800 Hz, vadi esintisi: 400 Hz-700 Hz, beyaz gürültü: 200 Hz-1000 Hz, okyanus sesi: 200 Hz-1000 Hz, yağmur sesi: 300 Hz-2000 Hz, çekirge sesi: 2500 Hz-3000 Hz, su sesi: 2000 Hz-5000 Hz.

Sonuç:

Web üzerinden tinnitus maskeleme ile her hastanın tin-nitusu dijital olarak değerlendirilecek hem de uygun maskeleme metodu bulunarak akustik maskelemesi yapılacaktır. Hastalar bulunduğu ortamdan internet aracılığıyla istediği zaman ve yerde maskelemesini rahatlıkla yapabilecek bu durum zaman kaybını, işgücü kaybını önlediği gibi hekim hastanelerdeki iş yoğunluğunun azalmasını sağlayacaktır.