Research Article

Tekrarlayan burun kanamalarında septal splint kullanımı

10.2399/tao.08.bp125

  • Gaffar Aslan
  • Melih Güven Güvenç
  • Süleyman Candan
  • Tarık Şapçı

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):254-257

ÖZET

Amaç:

Hemorajik diatezi olan hastalarda tekrarlayan burun kanamalarının tedavisi oldukça zordur. Bu çalışmada kardiak valv cerrahisi sonrası antikoagülan tedaviye bağlı olarak gelişen tekrarlayan burun kanamalarında bivalv septal teflon splint (BSTS) uygulaması anlatılmaktadır.

Yöntem:

Bu çalışmaya, yapılan tüm geleneksel müdahalelere rağmen durmayan burun kanamalı 18 hasta dahil edilmiştir. BSTS septumun her iki yanına yerleştirilip 2 adet prolen stürle kanayan bölgenin üzerine tespit edildi ve yara iyileşene kadar 1 ay tutuldu.

Bulgular:

Tüm hastalarda epistaksis kontrol edildi.

Sonuç:

Biz BSTS uygulamasının kalp kapak cerrahisi sonrası kanama diatezine bağlı tekrarlayan burun kanamalarında geleneksel tedavilerin etkisiz olduğu durumlarda kolay, non-trav-matik ve hasta tarafından kolayca tolere edilebilen etkili bir metod olduğuna inandık.