Research Article

Obstrüktif uyku apnesinde klinik risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Bel çevresi yeni bir risk faktörü müdür?

10.2399/tao.08.bp134

  • Ercan Pınar
  • Çağlar Çallı
  • Semih Öncel
  • Ümit Karagöz
  • Şule Peker
  • Galip Akhan

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):258-261

ÖZET

Amaç:

Obstrüktif uyku apnesinde risk faktörlerini değerlendirmek ve bel çevresinin yeni bir apne risk faktörü olarak araştırmaktır.

Yöntem:

Horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) şikayeti ile polikliniğimize başvuran 80 hasta çalışmaya alındı. Uyku apnesi şikayetleri olan hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, boyun çevresi, bel çevresi, Mallampati skoru, Epworth uykululuk skoru ve ağız açıklığı belirlenip obstrüktif uyku apnesi ile ilişkisi değerlendirildi. Septum nasi deviasyonu, konka hi-pertrofisi, alerjik rinit gibi nazal obstrüksiyonu olanlar, sedatif ilaç kullanımı ve madde bağımlılığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Uyku analizleri 21 kanallı kompüterize ve video kayıtlı (Stellate Harmonia 5.3 versiyon) polisomnografi cihazı ile yapıldı. Polisomnografik uyku kayıtları yapıldı. AI<5 ve RDI<20 olanlar normal kabul edildi. Apne indeksi(Aİ) >5 veya uyku bozukluk indeksi(UBİ) >20 olan hastalar OUAS olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Obesite, yüksek mallampati skoru, artmış boyun ve bel çevresi ile OUAS arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). Boyun çevresi ile bel çevresi arasında anlamlı korelasyon saptandı (p=0.028).

Sonuç:

Artmış bel çevresi OUAS'de yeni bir risk faktörüdür. OUAS'de Bel çevresi ile boyun çevresi arasında anlamlı korelasyon mevcuttur.