Research Article

Nazal ses analizi

10.2399/tao.08.ss068

  • Erdal Seren

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):201-204

ÖZET

Amaç:

Nazal kavitedeki inspiratuar ve ekspiratuar hava akımlarını dijital örneklemler halinde kaydederek, Fast Fourier Transform (FFT) ile frekans analizlerini yaparak nazal kavitedeki çapdaki daralmaları ve bunların lokalizasyonlarını analiz etme esasına dayanan Odiosoft-rhino adlı noninvazif bir teşhis meto-dununun rinolojide yeni kullanım alanlarını değerlendirmek.

Yöntem:

Pleksiglas'dan yapılmış nazal prob, burunun 1 cm uzağından tutularak ekspiriyum ve inspiriyum sırasındaki nazal sesler kaydedildi. Kaydedilen analog ses sinyalleri bilgisayara dijital veriler halinde aktarıldı. "Odiosoft-rhino" olarak adlandırılan yazılım ile ses örneklemlerini FFT metoduyla analiz edilip, nazal kavitedeki darlıklar ve nazal hava akım özellikleri incelenmiştir.

Bulgular:

Septal deviyasyonu, konka hipertrofisi ve nazal valf problemi olan hastalardaki inspiratuar ve ekspiratuar ses örnek-lemleri düşük frekans (500-1000 Hz), orta frekans (1-2 kHz), yüksek frekans (2-6 kHz) parametreleri bakımından analiz edildi. Nazal kavitedeki obstrüksiyonun derecesiyle orantılı olarak düşük ve orta frekanslardaki ses şiddetinin azaldığı buna karşılık yüksek frekanslardaki ses şiddetinin arttığını bulundu.

Sonuç:

"Odiosoft-rhino" ile nazal kavitedeki sesin spektral analizi bize nazal kavitedeki hava akım hızı, akım özellikleri, nazal kavitedeki darlık şiddeti hakkında bilgiler sunan kolay uygulanabilen noninvazif bir metoddur. Nazal ses kayıtlarının web üzerinden transfer edilebilmesi nedeniyle teletıp uygulamalarında rahatça uygulanabilir yeni bir teşhis metodudur.