Research Article

İnönü Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taramasında saptanan işitme kayıpları nedenleri

10.2399/tao.08.ss098

  • Yeşim Durgun
  • Yezdan Fırat
  • Tayyar Kalcıoğlu
  • Erol Selimoğlu

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):230-235

ÖZET

Amaç:

Ocak 2007-Aralık 2007 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde doğan ve işitme taraması yapılan 1453 bebeğin doğumsal işitme kaybı nedenlerinin saptanması ve habilite/rehabilite edilmesi.

Yöntem:

Kliniğimizde işitme taraması Echocheck (Otodynamics Ltd, UK) otoakustik emisyon tarama cihazı ile yapıldı. Tarama testi bir araştırma görevlisi, 2 odyometri teknikeri ve bu konuda eğitilmiş bir sağlık personeli tarafından uygulandı. Annelere test ile ilgili bilgi verildi ve yazılı onam alındı. Tarama testi bebeğin olduğu ünitede yatakbaşında yapıldı. Kliniğimizde üç basamaklı tarama protokolu kullanıldı.

Bulgular:

1453 bebeğin 1397'si birinci ve ikinci basamakları geçti, 43 bebek gelmedi. 13 bebek üçüncü basamakta test edildi. Bu bebeklerin 10'unda işitme kaybı saptandı. Bu bebeklerde saptanan doğumsal işitme kaybı nedenleri şunlardı: Wa-ardenburg sendromu, Pierre Robin sendromu, Arnold-Chiari malformasyonu tip 4, geçici hipotiroidiye bağlı işitme kaybı, netilmisin ototoksisitesi, prematürite ve sarılık. 3 bebekte ise non-sendromik doğumsal işitme kaybı saptandı. Bu bebeklerin karyotip analizleri normal elde edildi.

Sonuç:

Çok ileri, ileri ve orta düzeyde işitme kaybı olan 7 bebeğe 5. aylıktan itibaren işitme cihazı verildi, aile işitme eğitimi başlandı. Arnold-Chiari malformasyonu tip 4 tanılı bebek yaşamının 2. ayında ex oldu. Hafif düzeyde işitme kaybı olan 3 bebeğin ailesi cihazı kabul etmediği için cihazlandırılamadı. Çok ileri/ileri işitme kaybı olan iki bebeğe koklear implantasyon uygulaması planlandı. 8 ile 18 ay arası takip edilen bebeklerde, işitme cihazı verilen ve orta düzey işitme kaybı olan grupta lisan gelişiminin yaşıtları ile uyumlu olduğu saptandı.