Research Article

Bilateral abduktor vokal kord paralizili hastalarda endoskopik posterior kordotomi sonuçları

10.2399/tao.08.ss106

  • Ülkü Tuncer
  • Özgür Sürmelioğlu
  • Pelin Sarı
  • Mete Kıroğlu
  • Levent Soylu

Received Date: 15.09.2008 Accepted Date: 20.09.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2008;46(3):240-244

ÖZET

Amaç:

Bilateral abduktor paralizili hastalarda güvenli hava yolu ve ses kalitesi arasındaki hassas dengeyi sağlama gerekliliği, tedavi seçeneğini belirlemede en kritik noktadır. Hastanın pa-ralizi öncesindeki gibi kaliteli bir yaşam sürdürmesini sağlamak amacıyla, dispne, aspirasyon ve disfoni sorunu olmaksızın yeterli ve güvenli bir hava yolu açılmasına yönelik bir çok teknik ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki trakeotomi olmakla birlikte, ari-tenoidektomi, lateralizasyon, kordotomi ve hatta deneysel olarak elekriksel stimülasyon ve pacing teknikleri bu hastalara uygulanmaktadır.

Yöntem:

Bu çalışmada Ocak 1997-Mart 2008 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda bilateral abduktor paralizisi nedeniyle posterior kordotomi yapılan 65 hasta değerlendirildi. Subjektif değerlendirmeler hastaların tamamına yapılırken, objektif değerlendirmeler 45 hastaya yapıldı. Hastalar klinik bilgileri, etyoloji ve muayene bulgularına göre sınıfladırıldı. Preoperatif ve postoperatif olarak eğ-zersiz toleransları, solunum fonksiyon testleri ve fonasyon hava akımını ölçen aerodinamik analizler yapıldı. Postoperatif aspirasyon ve yutma fonksiyonları değerlendrildi.

Bulgular:

Postoperatif olarak subjektif değerlendirme yapılan 65 hastada egzersiz tolaransı 25 hastada çok iyi, 37 hastada iyi olarak saptandı. Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde PEF değerleri kullanıldı. Postoperatif olarak PEF değerlerinde anlamlı olarak artış görüldü (P<0.05). Preoperatif ve postoperatif dönemde MFZ, S/Z, Jitter ve Shimmer değerleri karşılaştırıldı. MFZ (P<0.001), S/Z (P<0.001), Jitter (P<0.001) ve shimmer (P<0.001) değerlerinde anlamlı olarak farklılık görüldü. Ses kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı azalma vardı ancak mevcut sesin yeterli olduğu ve hastaların yaşantılarında bir problem teşkil etmediği gözlendi.

Sonuç:

Bilateral vokal kord paralizisi; hayatı tehdit edici potansiyeli olan, solunum güçlüğüne neden olan bir klinik durumdur. Endoskopik posterior kordotominin güvenilirliği, etkinliği, çabuk ve kolay uygulanabilirliği dışında, kısa hospitalizasyon süresi, düşük komplikasyon riski gibi önemli avantajları vardır.