ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Amaç ve Kapsam

Türk Otorinolarengoloji Arşivi (Turk Arch Otorhinolaryngol), Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğinin açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Türk Otorinolarengoloji Arşivi (Turk Arch Otorhinolaryngol); kulak, burun, boğaz, baş ve boyun hastalıkları ve cerrahisi alanında yapılan klinik, deneysel ve temel bilimlerle ilgili nitelikli özgün araştırmaları, alanında uzman olan yazarların deneyimlerini aktaran ve yeterli kaynak verisi içeren derlemeleri, klinik pratiğe ışık tutacak, daha önce benzerleri yayınlanmamış, ender görülebilecek tabloları özetleyen vaka sunumlarını ve özgün görüntüleri, yayınlanan çalışmalarla ilgili okuyucu ve uzman mektuplarını, genel tıp ve derginin konusuyla ilgili tarihi içerikli makaleleri, bilimsel değeri olan anıları, tıp ve yayın etiğiyle ilgili yazıları ve eğitici soru-cevap formatında yazıları yayınlamaktadır.

 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE),European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO)organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

 

Türk Otorinolarengoloji Arşivi, PubMed Central, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CINAHL ve ProQuest tarafından indekslenmektedir.

 

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  www.turkarchotolaryngol.net sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Derginin tüm masrafları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından karşılanmaktadır. Basılı kopyalarda tıbbi ilaç, malzeme ve cihaz üreticilerinin reklamları yayınlanabilir. Reklam vermek isteyenlerin Editöryel Ofis ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Reklam görselleri sadece Baş Editör onayı ile yayınlanmaktadır.

 

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncının  değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın  Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

 

Yayınlanan tüm içeriğe www.turkarchotolaryngol.net adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Basılı kopyalar Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır.

 

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğine aittir.    

 

Editör: Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ

Adres: Çobançeşme Sanayi Cad. No:11 Nish İstanbul A Blok D: 8

Yenibosna - İstanbul

Telefon: +90 212 234 44 81

Faks: +90 212 234 44 83

E-posta: kbb@kbb.org.tr

 

Yayıncı: AVES 

Adres: Büyükdere Cad. 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul

Tel: 0212 217 17 00

Faks: 0212 217 22 92

Web sayfası: www.avesyayincilik.com

E-posta: info@avesyayincilik.com

 

Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018