ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Kronik Öksürükle Görülen Larengeal Paraganglioma: Olgu Sunumu
1 Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Rush University Medical Center, Illinois, USA  
2 Rush University Medical Center, Rush Medical College, Illinois, USA  
3 Department of Radiology, Rush University Medical Center, Illinois, USA  
4 Department of Pathology, Rush University Medical Center, Illinois, USA  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 233-236
DOI: 10.5152/tao.2018.3625
Anahtar Kelimeler: Larenks, paraganglioma, öksürük, tanı, cerrahi
Özet

 

Larengeal paragangliomalar, supraglottis veya subglottis içindeki paraganglion hücrelerinden kaynaklanan nadir lezyonlardır. Son literatür taraması ışığında sadece 76 olgu bildirildiği görülmüştür. Semptomlar tipik olarak disfoni veya disfajiyi içerir. Bildiğimiz kadarıyla, primer yakınması kronik öksürük olan ilk larengeal paraganglioma olgusunu sunuyoruz. Yetmiş yedi yaşında bir erkek kronik öksürük ile başvurdu. Fleksibl larengoskopide sağ bant ventrikül ve ariepiglottik plika yerleşimli submukozal supraglottik bir kitle saptandı. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ paraglottik alandan kaynaklanan ve sağ priform sinüse ilerleyen iyi sınırlı yoğun bir kitle saptandı. Biyopsiler ve immünohistokimyasal belirteçler paraganglioma tanısını destekledi. Trakeostomi ile sağ transservikal yaklaşımla kitlenin total submukozal eksizyonu yapıldı. Postoperatif dönemde hastanın öksürüğü düzeldi. Larengeal paragangliomalar, disfoni veya disfaji ile ortaya çıktığı bilinen nadir tümörlerdir. Bu olgu sunumunda, primer yakınması kronik öksürük olan ilk hasta tanımlandı.  

 

Cite this article as: Papagiannopoulos P, Raman A, Miller C, Jhaveri M, Ghai R, Husain I. Laryngeal Paraganglioma with Chronic Cough: A Case Report. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 233-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019