ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Ecklonia Cava Polifenol Ekstresinin Sisplatin Ototoksisitesine Karşı House Ear Institute-Organ of Corti 1 Hücrelerindeki Etkisi
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 141-145
DOI: 10.5152/tao.2016.1974
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, ototoksisite, Ecklonia cava polifenol ekstresi (ECP), koklear hücreler
Özet

Amaç: Sisplatin çocukluk çağı ve erişkin dönem kanserleri tedavisinde sıkça kullanılan bir ajandır. Nefrotoksisite, nörotoksisite ve ototoksisite gibi yan etkileri doz kısıtlayıcıdır. Ecklonia Cava Polifenol Ekstresi (ECP) Uzak Doğu denizlerindeki alglerden elde edilen bir madddedir. ECP´nin oksidatif strese karşı koruyucu etkisi gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı ECP’nin sisplatin ototoksisitesine karşı olası koruyucu etkilerinin değerlendirilmesidir.

 

Yöntemler: Bu çalışmada, fare kaynaklı House Ear Institute Organ of Corti (HEI-OC1) koklear hücrelerinde sisplatin nedenli hücre ölümüne karşı ECP'nin koruyucu etkisini araştırdık. Hücrelere 100 µM sisplatin ve 1, 10 ve 25 µM dozlarında ECP verilip 24 ve 72. saatte ECP´nin koruyucu etkisi araştırıldı. Hücre canlılığı WST-1 (water soluble tetrazolium salt) yöntemiyle değerlendirildi.

 

Bulgular: 100 µM sisplatin hem 24. hem de 72. saat analizlerinde hücre canlılığını azalttı. Her ne kadar 24. saatte ECP 25 µM dozunda otoprotektif etki gösterse de, 72. saatte bu etki kayboldu. ECP diğer dozlarda hem 24 hem de 72. saatte koruyucu etki göstermedi.

 

Sonuç: Her ne kadar 24. saatte ECP 25 µM dozunda otoprotektif etki gösterse de, 72. saatte bu etki kayboldu. Gelecekte reküren ve yüksek dozda ECP’nin kullanıldığı çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018