ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Dil Kökünde Canlı Sülük
1 Department of Otorhinolaryngology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
3 Department of Anaesthesiology and Reanimation, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 192-194
DOI: 10.5152/tao.2015.1240
Anahtar Kelimeler: Larinks, disfaji, sülük, yabancı cisim
Özet

Solunan veya yutulan yabancı cisimler havayolu obstrüksiyonunun nispeten sık nedenidir ve önemli morbidite ve hatta mortalite ile ilişkili olabilir. Aspire edilen veya yutulan çeşitli sayıda yabancı cisim olmasına rağmen, canlı sülüklere nadiren rastlanır. Bu olgu sunumunda filtresiz kaynak suyu içme öyküsü olan 18 yaşında bayan hastanın dil kökü bölgesinde yer alan canlı bir sülük bir olgusunu sunduk. Bu kısa çalışma ile canlı yabancı cisimlerin çıkarılması sırasında cerrahi teknik ve anestezinin önemi tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019