ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Nazal Polip Hastalarında Mean Platelet Volüm Değerlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey  
2 Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Turkey  
3 Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 106-109
DOI: 10.5152/tao.2013.119
Anahtar Kelimeler: Nazal polip, alerjik rinit, ateroskleroz, mean platelet volüm
Özet

Amaç: Nazal Polip (NP) Allerjik Rinit (AR) sıklıkla birlikte görülür. Allerjik hastalarda ateroskleroz riskinde artış olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda aterosklerozun bir belirteci olarak kullanılan Mean Platelet Volume (MPV) değerlerini nazal polip hastalarında incelemeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Nazal polip tanısıyla fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) yapılan 75 hasta değerlendirildi. Aynı yaş grubundan AR şikayeti olmayan sağlıklı 75 bireyin verileri kontrol gurubu olarak incelendi. Beyaz kan hücresi (WBC), trombosit (PLT), Hemoglobülin (Hb) ve MPV değerleri ayrı ayrı kaydedildi.

 

Bulgular: MPV değerleri nasal polipli hastalarda 7,89±1,02 fL, kontrol hastalarında 8,32±1,42 fL idi. İstatistiksel olarak anlamlılık tespit edildi.

 

Sonuç: Çalışmamızda sonuç olarak NP hastalarındaki kontrol grubuna oranla MPV değeri düşük tespit edildi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018