ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 35-37
DOI: 10.5152/toa.2012.11
Anahtar Kelimeler: Larinks neoplazmları, fibrosarkom.
Özet

 

Fibrosarkomlar mezodermal kökenli olan larenksin nadir görülen tümörlerindendir. Etyolojide radrasyona maruz kalma suçlanmaktadır. Tanıda patolojik inceleme ve immünohistokimyasal boyamalar önemli yer tutmaktadır. Esas tedavisini cerrahi tedavi oluşturmakla birlikte yüksek grade tümörler, cerrahi sınır pozitif olması, büyük kitleler (>5 cm) ve tekrarlayan tümörlerde adjuvan radyoterapi ve kemoterapi önerilmektedir. Yirmi üç yaşında erkek hastada laringeal fibrosarkom görülmüş olup nadir görülmesi sebebiyle bu çalışmada tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019