ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
1 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir  
2 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir  
3 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir  
4 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Anahtar Kelimeler: Laringosel, larinks squamöz hücreli karsinom, boyun metastazı.
Özet

 

Laringosel laringeal ventrikül sakkülünün havayla dolu dilatasyonu veya herniasyonu olup larinksin nadir rastlanan benign bir lezyonudur. Laringosel tanılı olguların yaklaşık %16’sında skuamöz hücreli karsinom eşlik etmektedir. Larinks kanserlerinde prognozu belirleyen en önemli faktörlerden biri olan boyun metastazları, özellikle enfekte olmuş laringosel ile karışabilmektedir. Larinx ca ve boyunda kitle tanısıyla refere edilen 60 yaşındaki olgu sunulmuş ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019