ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Sürekli Pozitif Havayolu Basınç Tedavisinin Aşırı Aktif Mesane Semptomları Üzerine Etkisi
1 Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Urology, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Sleep Disorders Clinic, Yedikule Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 133-138
DOI: 10.5152/tao.2018.3251
Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı uyku apne sendromu, aşırı aktif mesane, sürekli pozitif havayolu basıncı, tedavi
Özet

 

Amaç: Orta ve ağır tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) olan erkek ve kadın hastalarda aşırı aktif mesaneyi (AAM) değerlendirmek ve üç ay boyunca devam eden sürekli pozitif havayolu basınç (SPHB) tedavisinin AAM semptomları üzerine etkisini araştırmak.

 

Yöntemler: Bu çalışmaya tıkayıcı uyku apne (TUA) düzeyi apne-hipopne indeksi ile değerlendirilen, orta ve ağır TUAS’ı olan 28 kadın ve 45 erkek hasta dahil edildi. Hastaların işeme semptomları, TUAS tanısı aldıklarında ve üç aylık SPHB tedavisi aldıktan sonra, aşırı aktif mesane semptom skoru (AAM-V8) ve uluslararası inkontinansta konsültasyon kısa formunun (ICIQ-SF) onaylanmış Türkçe çevirileri kullanılarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Toplum ortalaması ile karşılaştırıldığında orta ve ağır TUAS’lı hastalarda AAM’ye daha sık rastlandı ve SPHB tedavisi hem kadın hem de erkek hastalarda AAM semptomlarında düzelme sağladı. Buna ek olarak, kadın hastalarda TUA şiddeti ile OAB-V8 ve ICIQ-SF ve erkek hastalarda da OAB-V8 arasında pozitif bir ilişki olduğunu gözlemledik.

 

Sonuç: Bulgularımız SPHB tedavisinin AAM klinik semptomlarında düzelme sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, bu hastalarda AAM'ninı gereksiz tıbbi veya girişimsel tedavileri önlenebilir.

 

Cite this article as: Dinç ME, Avinçsal MÖ, Balcı MBC, Özdemir C. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Overactive Bladder Symptoms in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 133-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018