ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
İnkus Defektlerinde Hidroksiapatit Protez ile İnkus İnterpozisyonunun Karşılaştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 69-71
DOI: 10.5152/tao.2017.2267
Anahtar Kelimeler: Timpanoplasti, işitme kaybı, inkus, hidroksiapatit
Özet

Amaç: Kronik otitis media en sık inkusta kemikçik zincir defektine sebep olur. Bu defektin tamiri için farklı materyaller kullanılabilmektedir. Bu çalışmamızda inkus defektinin tamiri için kullanılan hidroksiapatit protez ile inkus interpozisyonu karşılaştırıldı.

 

Yöntemler: 2010 ile 2016 yılları arasında inkus defekti nedenli ossiküloplasti uygulanan 27 kadın ve 16 erkek hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların altıncı aydaki işitme sonuçları karşılaştırıldı. Yirmi dört hastanın ameliyatında hidroksiapatit protez (grup 1), 19 hastanın ameliyatında inkus interpozisyonu (grup 2) ile kemikçik zincir tamiri gerçekleştirildi. İki grup arasında 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’deki işitme kazancı ve iki gruptaki başarı oranı karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Her gruptan 10 hastada (grup 1, %41.6 ve grup 2, %52.9) başarılı işitme rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi.  Her iki grup arasında hem başarılı işitme hem de 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’deki işitme kazancı açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Her iki grupta da kullanılan materyallerde atılma izlenmedi.

 

Sonuç: Ek maliyetin olmaması, kolayca şekillendirilmesi ve biyouyumluluk sorunu yaşanmaması nedeniyle inkus defektlerinde öncelikle inkus interpozisyonu uygulanmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018