ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Tiroid Cerrahisi Sırasında Rastlantısal Killian-Jamieson Divertikülü
1 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Dışkapı Yıldırım Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Otolaryngology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 165-167
DOI: 10.5152/tao.2016.1807
Anahtar Kelimeler: Disfaji, Killian-Jamieson divertikülü, tiroid lobektomi
Özet

Bu olgu sunumunun amacı, disfaji semptomlu bir hastada tiroid cerrahisi sırasında rastlantısal olarak çok nadir görülen Killian-Jamieson divertikülün varlığı ve tedavisinin gösterilmesidir. 18 yaşında kadın hastaya, progresif disfaji ve ön servikal bölgede hızlı büyüyen kitle nedeniyle tiroid nodülü tanısı ile tiroid lobektomisi uygulandı. Rastlantısal olarak 2x2 cm’lik Killian-Jamieson divertikül ile karşılaşıldı ve reküren larengeal sinir korunarak tiroid lobu ile birlikte eksize edildi. Disfaji özellikle hızlı büyüyen tiroid kitlelerinde sık görülen bir semptomdur. Tiroid cerrahları, hipofarengeal ve üst özofageal patolojilerin tiroid kitlesine benzer semptomlar gösterebileceğini unutmamalıdır; bu yüzden ayırıcı tanı için ayrıntılı görüntüleme teknikleri kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018