ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Septoplastinin Ses Üzerine Etkilerinin Akustik Parametreler ile Değerlendirilmesi: Prospektif Klinik Çalışma
1 Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Fatih Medical Park Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 146-149
DOI: 10.5152/tao.2016.1915
Anahtar Kelimeler: Septoplasti, akustik analiz, akustik özellikler, ses
Özet

Amaç: Septoplastinin, sesin akustik parametreleri üzerine etkilerini incelemektir.

 

Yöntemler: Nazal septum deviyasyonu nedeniyle septoplasti operasyonu olan 23 olgu (yedi kadın, 16 erkek; ortalama yaş 32.13±9.67 yıl, yaş aralığı: 19-56 yıl) çalışmaya dahil edildi.  Preoperatif ve postoperatif 30. günlerde tüm hastalara akustik ses analizi uygulandı. Ortalama fundamental frekans (F0), jitter, shimmer ve harmonik gürültü oranı (HNR) parametrelerini karşılaştırmak için /mana/ kelimesi kaydı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

 

Bulgular: Preoperatif döneme göre postoperatif 30. günde F0 (p=0.741), jitter (p=0.930), shimmer ölçümlerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.128). Bununla birlikte, preoperatif döneme göre postoperatif 30. günde HNR ölçümlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.017).

 

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre, septoplasti sonrası HNR değeri dışında F0, jitter ve shimmer için istatistiksel açıdan anlamlı değişiklik saptanmadı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018