ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Peritonsiller apse ile gelen diffüz büyük B hücreli lenfoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 50-53)
DOI: 10.5152/tao.2012.15
Akut tonsillit ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Lösemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 72-74)
DOI: 10.2399/tao.09.004
Özgün Araştırma
Rekürren Tonsillit Nedeni ile Tonsillektomi Yap›lan Çocuklarda Tonsil Yüzeyel ve Derin Mikrofloras›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 247-251)
Kronik Tonsillit Tan›s›nda Tonsil Punch Biyopsisinin Yeri Olabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 263-266)
Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigonun Çevresel ve İklimsel Faktörler ile İlişkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 74-79)
DOI: 10.5152/tao.2013.19
Yaşlanmanın horlama prevalansına etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 9-13)
DOI: 10.2399/tao.06.021
Kronik tonsillit endikasyonu ile tonsillektomi yapılan hastalarda gastrik Helicobacter pylori sıklığının değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 80-85)
DOI: 10.2399/tao.06.026
Peritonsiller Apsenin Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri: Mevsimsel Değişikliklerle İlişkili mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 221-225)
DOI: 10.5152/tao.2018.3362
Baş-boyun kanserli hastalarda etiyolojik ve epidemiyolojik faktörler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 217-223)
DOI: 10.2399/tao.06.031
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019