ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Acil trakeotomide fatal komplikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 176-180)
Çocuklarda Trakeotomi Sonras› Oluşan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulamas›: ‹ki Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 181-185)
Trakeoözefageal konuşma protezi takılması sonrasında mediastinel abse gelişimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 112-115)
İki Taraflı Sigmoid Sinüs Trombozu ve Otitis Media
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 84-89)
DOI: 10.5152/tao.2015.512
Boyunda Kistik Dokuya Formaldehit Enjeksiyonunun Komplikasyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 122-125)
DOI: 10.5152/tao.2018.3168
Gebe Bir Hastada Nadir Görülen Sinüzit Komplikasyonu: İnflamatuar Orbital Granülasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 126-128)
DOI: 10.5152/tao.2018.3082
Geniş kolumella ve vestibulum nasi stenozu olan hastada alar medial krus kaydırma flebi ile rekonstrüksiyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 109-112)
DOI: 10.2399/tao.06.033
Endoskopik sinüs cerrahisinde ender rastlanan bir komplikasyon: subaraknoid kanama
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 52-57)
DOI: 10.2399/tao.05.027
Kronik Otitis Media’nın Nadir Komplikasyonu: Serebellar Apse
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 140-143)
DOI: 10.5152/tao.2017.2281
Tonsillektominin Nadir Bir Komplikasyonu: Subkutan Amfizem
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 172-174)
DOI: 10.5152/tao.2016.1888
Kına Taşına Bağlı Dispne: Nadir Bir Pediatrik Trakeotomi Nedeni
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 38-40)
DOI: 10.5152/tao.2017.2056
Özgün Araştırma
Tavşanda Deneysel Akut Sinüzitin Histopatolojik ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 207-214)
Otisis media komplikasyonları:51 olgunun retrospektif değerlendirmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 215-219)
Endoskopik Nazal Polipozis Cerrahisinde Mikrodebrider ve Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 110-114)
Otitis Median›n ‹ntrakranial Komplikasyonlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 177-181)
Kronik Otitis Media Komplikasyonlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 182-186)
Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 89-95)
Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları ve asistan eğitimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 14-17)
Pediatrik Trakeotomi: Çocuk Yoğun Bakım Olguları ile Sınırlı Nispeten Nadir Bir Endikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 118-122)
DOI: 10.5152/tao.2013.198
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 Yıllık Pediatrik Trakeotomi Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 108-111)
DOI: 10.5152/tao.2015.936
Çocuklarda tonsillektomi: Soğuk diseksiyon tekniğine karşı termal welding sistem tekniği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 77-82)
DOI: 10.2399/tao.08.005
Larengofarenjektomi Sonrası Pektoralis Major Myokutan Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulanan Olguların Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 58-62)
DOI: 10.5152/tao.2016.1603
Submandibüler Bez Cerrahisi: Klinik Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 16-20)
DOI: 10.5152/tao.2016.1467
Akut Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları: Değerlendirme Yönetim ve Sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 131-138)
DOI: 10.5152/tao.2014.527
Sendromik Çocuklarda Adenotonsillektominin Yeri ve Önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 163-167)
DOI: 10.5152/tao.2015.1348
Kritik Hastalığı Olan Entübe Hastalarda Perkütan ve Cerrahi Trakeotomi Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 199-205)
DOI: 10.5152/tao.2018.3603
Septoplastide Nazal Splint ve Merocel Nazal Tamponun Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 136-139)
DOI: 10.5152/tao.2017.2259
Yoğun Bakım Hastalarında Orta Kulak Basıncı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 47-51)
DOI: 10.5152/tao.2014.576
Baskılı Pansumanın Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etkisi, Prospektif Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 57-60)
DOI: 10.5152/tao.2014.547
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019