ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Bilateral ani işitme kaybı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 227-229)
Hemorajik Büllöz Anjin: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 134-137)
DOI: 10.5152/tao.2016.1795
Özgün Araştırma
Posterior Epistaksiste Endoskopik Sfenopalatin Arter Ligasyonu: 30 Hastanın Geriye Dönük Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 47-52)
DOI: 10.5152/tao.2016.1713
Adenoidektomide İntraoperatif Kanamayı Kontrol Etmede Hidrojen Peroksitin Hemostatik Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 193-198)
DOI: 10.5152/tao.2018.2003
Sendromik Çocuklarda Adenotonsillektominin Yeri ve Önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 163-167)
DOI: 10.5152/tao.2015.1348
Çocuklarda ve Erişkinlerde Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Sonrası Rutin Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 170-173)
DOI: 10.5152/tao.2018.3391
Adenotonsillektomi sırasında bakteriyemi oranı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 213-216)
DOI: 10.2399/tao.06.015
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019