ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Intramasseter hemanjiom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 46-49)
DOI: 10.5152/tao.2012.14
Frontal Sinüste Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 123-126)
DOI: 10.5152/tao.2013.1301
Akut tonsillit ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Lösemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 72-74)
DOI: 10.2399/tao.09.004
Paranazal sinüsler ve nazal kaviteden kaynaklanan vasküler leiomiyom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 315-319)
DOI: 10.2399/tao.05.003
Orta konka yerleşimli lobüler kapiller hemanjiyom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 48-51)
DOI: 10.2399/tao.06.001
Lingual abseye neden olan kılçık
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 105-108)
DOI: 10.2399/tao.04.030
Yetişkinde Dev Rinolit
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 148-150)
DOI: 10.5152/tao.2014.711
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Dil Kökünde Canlı Sülük
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 192-194)
DOI: 10.5152/tao.2015.1240
Derleme
Ménière Hastalığı Tanısında Kullanılan Testlerin Güvenilirlik ve Geçerliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 124-130)
DOI: 10.5152/tao.2016.1697
Baş ve Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Rolü ve Kullanım Alanları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 35-38)
DOI: 10.5152/tao.2016.1129
Özgün Araştırma
Maksiller Sinüs Retansiyon Kistlerine Eşlik Eden Paranasal Sinüs Anatomik Varyasyonları: Radyolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 162-165)
DOI: 10.5152/tao.2017.2759
Erişkinlerde Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Olmayan Epiglottit Sebepleri, 24 Hastanın Gözden Geçirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 10-14)
DOI: 10.5152/tao.2015.718
Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik Varyasyonlar›: Bilgiyasarl› Tomografi Çal›flmas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 201-206)
Endonazal Cerrahi Sonras› Nazal Kavite Bak›m›nda Rhinomer® Force 3 ile Serum Fizyolojik Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 87-91)
Çocuklarda kulak,burun ve üst gastrointestinal sistem yabancı cisimleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 77-80)
Sonoelastografinin Tiroid Dışı Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesindeki Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 10-16)
DOI: 10.5152/tao.2017.2212
Rinolit Olgularının Özellikleri ve Sık Görüldüğü Alanlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 154-157)
DOI: 10.5152/tao.2016.1773
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 20.04.2018