ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Travmatik vokal kord paralizisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 74-77)
DOI: 10.5152/tao.2011.19
Derleme
Larenks Transplantasyonu: Derleme
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 128-132)
DOI: 10.5152/tao.2015.999
Özgün Araştırma
Havayolu Obstrüksiyonu ve Büyüme Geriliğine Yol Açan Yenido¤an›n Vallekula Kisti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 127-129)
Larengomalazi: Klinik Deneyimimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 150-153)
DOI: 10.5152/tao.2016.1852
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2016 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 08.01.2017