ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 22-24)
DOI: 10.5152/tao.2011.06
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87)
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle: Primer hidatik kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 12-14)
DOI: 10.5152/toa.2012.04
Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 26-27)
DOI: 10.5152/toa.2012.08
Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 35-37)
DOI: 10.5152/toa.2012.11
Nazofaringeal dermoid kist: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 38-40)
DOI: 10.5152/toa.2012.12
Brankial kleft kistini taklit eden papiller tiroid karsinomu kistik metastazı: İki olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 78-80)
DOI: 10.5152/tao.2012.22
Boyunda Kistik Metastaza Neden Olan Papiller Tiroid Karsinomu ve Metakron Larenks Kanseri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 236-240)
Larinks Psödosarkomas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 169-173)
Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 39-43)
Larinkste Yerleşimli Onkositik Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 298-301)
Larinks Tüberkülozu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 225-229)
Ağız Taban›nda Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 137-141)
Larengeal Adenokarsinom ve Adenoid Kistik Karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 73-76)
İkinci bir brankiyal yarık kisti içindeki ektopik tiroid dokusundan gelişen tiroid papiller karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 103-106)
Epiglottan Kaynaklanan Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 42-44)
DOI: 10.5152/tao.2014.664
Disfoniye Yol Açan Laringeal Verruka Vulgaris: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 184-186)
DOI: 10.5152/tao.2017.2769
PET/BT Görüntülemede Yanlış Pozitif Laringeal FDG Tutulumu: Reinke Ödemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 114-116)
DOI: 10.5152/tao.2018.3123
Boyunda Kistik Dokuya Formaldehit Enjeksiyonunun Komplikasyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 122-125)
DOI: 10.5152/tao.2018.3168
Nadir Görülen Bir Olgu Olarak Bilateral Nazolabial Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 79-81)
DOI: 10.5152/tao.2016.1356
Yenidoğanda konjenital larengeal kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 99-102)
DOI: 10.2399/tao.07.020
Servikal kist içerisindeki papiller karsinom: primer tümör mü, metastaz mı?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 117-121)
DOI: 10.2399/tao.07.007
Endolaringeal Uzanımlı Tiroglossal Duktus Kisti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 112-114)
DOI: 10.5152/tao.2014.0458
Üç Aylık Çocukta Tiroglossal Duktus Kisti: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 138-140)
DOI: 10.5152/tao.2016.1636
Disfajiye Neden Olan Orofaringeal Tüylü Polip
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 188-191)
DOI: 10.5152/tao.2015.1098
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Dil Kökünde Canlı Sülük
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 192-194)
DOI: 10.5152/tao.2015.1240
Laringeal lenfanjiyom: olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 58-60)
DOI: 10.2399/tao.05.016
Derleme
Larinks Kanserinde Minimal İnvaziv Girişimler: Transoral Endoskopik Lazer ve Transoral Robotik Cerrahi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 34-37)
DOI: 10.5152/tao.2017.1930
Özgün Araştırma
Tiroid Dışı Baş-Boyun Kitlelerinde ‹nce ‹¤ne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlar›m›z: Uluda¤ Deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 86-93)
Larinksin Verrüköz Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 255-258)
Havayolu Obstrüksiyonu ve Büyüme Geriliğine Yol Açan Yenido¤an›n Vallekula Kisti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 127-129)
Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği eğitimi gören öğrencilerin laringostroboskobik bulgularının karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 141-145)
Total Larenjektomi Sonrası Faringokütanöz Fistül: Radyoterapi, Yoğun Sigara Kullanımı ve Diğer Risk Faktörlerinin İncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 91-98)
DOI: 10.5152/tao.2016.1878
Larenks yassı hücreli kanserinde nöroendokrin farklılaşma bulunabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 28-36)
DOI: 10.2399/tao.10.009
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019