ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87)
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Otoskleroz Cerrahisinde Stapedotomi Tekni¤i ve Kullan›lan 0.4 mm ve 0.6 mm’lik Pistonlar›n ‹flitmeye Olan Etkilerinin Karşılaştırılması 220 Olgunun Uzun Dönem Sonuçlar›n›n Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 73-78)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.01.2019